YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Projektledelse

 

Foruden de aktiviteter, som denne hjemmeside beskriver, arbejder jeg fast for Slagelse Kommune som projektleder.  

 

Her består opgaven i at fremme en bæredygtig udvikling gennem projekter inden for bl.a. natur, økologi, sundhed, naturformidling, frilufts-oplevelser, borgerinddragelse og samskabelse. 

 

 

 

 

 

 

Mit fagområde kort

 

Jeg har det meste af livet arbejdet med naturvejledning, undervisning, pædagogik, formidling og personlig udvikling.

 

Herunder træning af kommunikative personlige kompetencer og ofte i kombination med æstetiske, kreative og kunstneriske udtryksformer og læreprocesser. 

 

Desuden arbejder jeg med natur og naturoplevelser, som kan understøtte selvudvikling og give terapeutisk effekt.

 

 

Uddannelser:

 

1979   Lærer, Emdrupborg - linjefag biologi, billedkunst og medie
 
1985  Studier af natur- og kulturformidling i Sverige,  
           Undervisningsministeriet og Bornholms Rejseuddannelsesfond
 
1990   Naturvejleder, Naturstyrelsen (hold 1)
 
1994   Dybdeterapeut, Jupiterskolen
 
1999   Pædagogisk Diplom, DPU
           - speciale i ubevidst baserede personlige kompetencer
 
2010    Projektleder, Slagelse Kommune/Implement
 
 

 

Ansættelser og projekter:

Natur og Ungdom: Fritidskonsulent, bistand til lokalforeninger

 

Danmarks Naturfredningsforening: Informationsmedarbejder

 

Dansk FolkeFerie: Aktivitetsleder og udvikler af natur- og kulturformidling

 

Moseløkken: Etablering af arbejdende stenbrudsmuseum på Nordbornholm

 

Bornholms Skovdistrikt/Naturstyrelsen: Naturvejledning, skoletjeneste, udstilling og publikationer

Turistakademiet, Rønne: Underviser i attraktionslære

 

Bornholms Højskole: Kunstlærer på billedværkstedet

 

Højvangsseminariet Bornholm: Træning af studerende i intuition og empati

 

DGI og Friluftsrådet i Vestsjælland: Grøn Guide for klubber og foreninger

Jægerspris Kommune: Naturvejledning og drift af naturværksted for børn

 

Skovskolen: Kursus i naturoplevelse, pædagogik og personlig udvikling


Hindholmseminariet: Lærer i naturfag, værksted og kulturprojekter.

Københavns Kommune: Udvikling af materialer til miljø- og udeundervisning

Nyrupskolen: SFO-ledelse og udvikling af udeskole

Pædagoguddannelsen: Censor ved fag- og bacheloreksamener

 

Naturstyrelsen: Efteruddannelse af naturvejledere

 

University College Sjælland: Konsulent og underviser på ”UdeProjekt Slagelse” samt underviser på PD-modulet "Udeliv, krop og bevægelse".

 

Kommunernes Landsforening: Udvikling af "Temperaturmåling" - metode til eveluering af pædagogiske læreplaner.

 

Kalundborg, Sorø, Tårnby og Ballerup kommune: Uddannelse af Naturambassadører

 

Fyns Folkehøjskole: Konsulent og underviser på kurset "Genvind Livskraften i naturen"

 

Slagelse Kommune, Teknik og Miljø: Ansat som projektleder på deltid fra 2009 og frem til i dag.