YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Workshops...

 

indeholder typisk oplæg, praktiske aktiviteter og fælles opsamling.

 

Udgangspunktet kan være at afprøve og træne nye teknikker og færdigheder. Der gives rum for eksperimenter og personlige tilgange og udtryksformer.

 

Formålet kan være at opbygge et fælles erfaringsgrundlag, styrke samarbejdet og iværksætte konkrete initiativer.

 

 

 

Workshops tilrettelægges efter nærmere aftale afh. af formål, tidsramme og sammenhæng. Nedenfor er oplistet nogle eksempler på workshops, som kan gennemføres særskilt - og fint kombineres med faglige oplæg/foredrag. 

 

 

 

 

1. På oplevelse i naturen

Vi går på opdagelse i et naturområde og ser, hvad vi kan finde og opleve. Eksempelvis undersøge, hvad der kribler og krabler i et vandhul: Grej vil blive demonstreret, fangstmetoder afprøvet og smådyr undersøgt i bakker og akvarier. Sanselege kan være en anden måde at beskæftige sig med dyr, planter og naturfænomener kan indgå.

 

 

2. Kommunikation om natur med børn

Under instruktion trænes trin for trin, hvordan man som voksen kan præsentere ting fra naturen på spændende måder for børn – også uden at det forudsætter særlig naturfaglig paratviden. Ved eget engagement og simple virkemidler kan enhver voksen understøtte spændende oplevelser for børn og styrke deres sanselige erfaring, sprog og viden.

 

 

3. Æstetiske læreprocesser, kunst og håndværk

Naturen kan inspirere til at udtrykke sig æstetisk og kreativt. Den kan bruges som værksted og kunstgalleri. Og den kan levere mangfoldige råmaterialer. En vifte af idéer og teknikker vil blive præsenteret, og der vil blive lejlighed at afprøve såvel håndværksmæssige som kunstneriske udtryks- og arbejdsformer. Eksempelvis kan der arbejdes med træ, rødder, bark, blade, fjer, uld og vidjer.

 

 

4. Bål og basisfriluftsliv

Et bål kan danne ramme om mange forskellige typer spændende aktiviteter. Disse kan tilrettelægges, så de skaber vigtige læreprocesser. Selv yngre børn kan snitte, save, hugge og kløve brænde, når blot tilrettelæggelsen sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ild kan antændes ved brug af behandlet fyrsvamp, og rigtigt arrangeret, kan bålet brænde uden væsentlig udvikling af skadelig røg. Der kan bages, steges urtefrikadeller, brændes perler og svides tegnekul.

 

 

5. Mindfulness

Nærvær i naturen kan skabe øget vitalitet og forebygge stress. Øvelser i mindfulness kan være relevant for en personalegruppe, som ønsker at fremme trivsel på arbejdspladsen til gavn for både børn og personale. En række øvelser kan bruges direkte i forhold til børn og bidrage til større nærvær, ro og opmærksomhed i dagligdagen (se også "naturterapi" i menuen ovenfor).

 

 

6. Naturambassadør

En række kommuner såsom Ballerup, Tårnby, Slagelse, Kalundborg og Sorø har iværksat projekter til uddannelse af naturambassadører i børnehaver. En til to medarbejder fra hver institution gennemgår et antal dagkurser spredt over året sideløbende med, at deltagerne gennemfører selvalgte projekter på egen institution. På kurserne undervises i naturfaglige aktiviteter, dannes netværk og udveksles erfaringer. Herved styrkes kommunens samlede indsats omkring arbejdet med natur- og naturfænomener. En indledende kursusdag kan handle om

 

  • at indkredse rollen som naturambassadør - barrierer og muligheder,
  • at blive inspireret til flere og nye naturaktiviteter - og lære lokaliteter og samarbejdspartnere i lokalområdet bedre at kende,
  • at kvalificere personlige færdigheder i at formidle natur- og naturfænomener.

 

Udvalgte erfaringer fra et kompetenceudviklingsforløb i Slagelse Kommune kan læses i artiklen "Uderum, natur og nærvær - mellem børns fristed og pædagogisk arena" (se nærmere "udgivelser" under menuen ovenfor)

 

 

 

 

Neden for et presseklip fra Sjællandske medier den 19. maj 2011 om et naturambassadørkursus i Sorø Kommune 2011.